RENOMA


Renoma ngày nay không chỉ là một thương hiệu quần áo may sẵn cao cấp đơn giản. Được thành lập từ năm 1963, cửa hàng Renoma trên đường phố Pompe.

Maurice Renoma, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình bằng cách thổi sức sống mới vào thời trang nam. Coi thời trang là một hình thức nghệ thuật, Renoma thể hiện một tầm nhìn ban đầu về thời trang.

Kết hợp giữa thẩm mỹ và thời đại khác nhau, Renoma là thời trang, nhiếp ảnh, thiết kế … không ngừng phát triển!

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.